Sản Phẩm

Máy lạnh LG V13ENAN ( Inverter)

Máy lạnh LG V13ENAN ( Inverter)
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 1,5 Hp (1,5 Ngựa) - 12.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 11.300.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 9.600.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG V10ENAN ( INVERTER )

Máy lạnh LG V10ENAN ( INVERTER )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 1 Hp (1 Ngựa) - 9.000 Btu/h ( Tiết kiệm điện)
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 9.400.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.850.000 VND
 • imagesGiá Bán: 7.550.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG S09ENA

Máy lạnh LG S09ENA
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 1 Ngựa (1 Hp) - 9.000 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 6.900.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.300.000 VND
 • imagesGiá Bán: 5.600.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG S12ENA

Máy lạnh LG S12ENA
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 Tháng
 • imagesCông Suất: 1,5 Ngựa (1,5 Hp) - 12.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 8.500.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.350.000 VND
 • imagesGiá Bán: 7.150.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG S24ENA

Máy lạnh LG S24ENA
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa (2,5 Hp) - 24.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 18.400.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.450.000 VND
 • imagesGiá Bán: 16.950.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG S18ENA

Máy lạnh LG S18ENA
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa (2 Hp) - 18.500 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 13.100.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 11.400.000 VND
 • imagesQuà tặng: Bao công lắp đặt
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng LG HP-C508TA

Máy lạnh tủ đứng LG HP-C508TA
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 Tháng
 • imagesCông Suất: 5 Ngựa - 48.000 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 46.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 42.900.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng LG TP-C1008FA

Máy lạnh tủ đứng LG TP-C1008FA
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 Tháng
 • imagesCông Suất: 10 Ngựa - 93.000 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 82.000.000 VND
 • imagesGiá Bán: 76.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần LG HV-C246WSB0

Máy lạnh áp trần LG HV-C246WSB0
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa - 24.000 BTU
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 22.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 21.800.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần LG HV-C306WSB0

Máy lạnh áp trần LG HV-C306WSB0
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 3,5 Ngựa - 30.000 BTU
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 26.800.000 VND
 • imagesGiá Bán: 25.700.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần LG HV-C366WSB0

Máy lạnh áp trần LG HV-C366WSB0
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 4 Ngựa - 36.000 BTU
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 30.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 29.300.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần LG HV-C488WSB0

Máy lạnh áp trần LG HV-C488WSB0
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 5 Ngựa - 48.000 BTU
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 35.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 34.590.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần LG HV-C608WSB0

Máy lạnh áp trần LG HV-C608WSB0
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 6,5 Ngựa - 60.000 BTU
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 38.300.000 VND
 • imagesGiá Bán: 37.490.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG V10UP1 ( Inverter Plasmaster )

Máy lạnh LG V10UP1 ( Inverter Plasmaster )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 1 Hp (1 Ngựa) - 9.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 11.000.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.200.000 VND
 • imagesGiá Bán: 9.800.000 VND
 • imagesQuà tặng: TẶNG CHĂN EVERON
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG V13UP1 ( Inverter Plasmaster )

Máy lạnh LG V13UP1 ( Inverter Plasmaster )
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 1.5 Hp (1.5 Ngựa) - 12.000 Btu/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 13.200.000 VND
 • imagesGiảm giá: 1.450.000 VND
 • imagesGiá Bán: 11.750.000 VND
 • imagesQuà tặng: TẶNG CHĂN EVERON
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh Âm Trần LG HT-C186HLA1

Máy lạnh Âm Trần LG HT-C186HLA1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa - 18.000 BTU
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 21.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 20.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh áp trần LG HV-C186WSB1

Máy lạnh áp trần LG HV-C186WSB1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 2 Ngựa - 18.000 BTU
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 19.600.000 VND
 • imagesGiá Bán: 18.500.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng LG HP-C286SLA

Máy lạnh tủ đứng LG HP-C286SLA
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 Tháng
 • imagesCông Suất: 3 Ngựa -27.000 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 27.800.000 VND
 • imagesGiá Bán: 26.700.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh tủ đứng LG TP-C246YLA

Máy lạnh tủ đứng LG TP-C246YLA
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 Tháng
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa - 24.000 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 21.700.000 VND
 • imagesGiá Bán: 20.600.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh âm trần LG HT-C488DLA1

Máy lạnh âm trần LG HT-C488DLA1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 5 Ngựa - 48.000 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 37.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 36.300.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG HT-C368DLA1

Máy lạnh LG HT-C368DLA1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 4 Ngựa - 36.000 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 33.500.000 VND
 • imagesGiá Bán: 31.900.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart

Máy lạnh LG HT-C246HLA1

Máy lạnh LG HT-C246HLA1
 • imagesSản xuất tại Thái Lan
 • images24 tháng
 • imagesCông Suất: 2,5 Ngựa - 24.000 BTU/h
Thông tin giá cả
 • imagesGiá thị trường: 24.900.000 VND
 • imagesGiá Bán: 23.400.000 VND
 • imagesGiá trên đã bao gồm thuế VAT
add cart
du hoc cong ty du hoc cong ty dich thuat cong ty thiet ke website dich thuat cong chung nhanh may lanh tiet kiem dien